Pravila i Uslovi

Uslovi i ograničenja privatnosti i odgovornosti

 

Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga portala Moj Brend neophodna je registracija korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem portala Moj Brend tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na portalu, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od portala Moj Brend. Takođe, moguća je i registracija i logovanje putem društvene mreže Facebook, kao i preko Google naloga (social login). Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar Moj Brend zarad komunikacije sa drugim korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na Moj Brend), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom portala Moj Brend radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama portala Moj Brend, po mogućstvu i na Facebook stranici Moj Brend, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa portala Moj Brend, uz obaveštenje korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.

 

Ograničenja prilikom korišćenja portala Moj Brend

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja portala Moj Brend poštovati sledeća ograničenja:

Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.

Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara za fizička lica i druga virtualna dobra (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.

Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze. 

Nije dozvoljeno postavljati oglase sa političkim sadržajem.

Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.

Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.

Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.

Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.

Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).

Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca" po Zakonu o trgovini).

 

Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na portal Moj Brend

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na portal Moj Brend poštovati sledeća ograničenja:

Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Takođe, nije dozvoljeno postavljati identične oglase sa različitih naloga.

Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko interneta") u tekst (opis) oglasa.

Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.

Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.

Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).

Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.

Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnih usluga portala Moj Brend. Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u tri dana.

Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

 


Trgovina između korisnika usluga

Portal Moj Brend ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga portala Moj Brend je na sopstveni rizik korisnika usluga. Portal Moj Brend, niti njegov vlasnik, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

 

Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na portalu Moj Brend

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na portalu Moj Brend. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Portal Moj Brend zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane portala Moj Brend u svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, kao i na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na portalu Moj Brend.

 

Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja portala Moj Brend

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja portala Moj Brend, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija portala Moj Brend najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge portala Moj Brend. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti ili otežavanja rada portala Moj Brend.

 

Isključenje odgovornosti

Portal Moj Brend isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, portal Moj Brend nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar portala Moj Brend.

U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, portal Moj Brend nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na portalu Moj Brend.

U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, portal Moj Brend nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.

U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, portal Moj Brend nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Da li imate još pitanja? Kontakt

Ostale stranice

O Nama Uplatnica